දෙමවුපිය දූදරු සබඳතා වර්ධනය : බෞද්ධාගමික, දාර්ශනික, මනෝවිද්‍යාත්මක, අධ්‍යාපනික සහ සමාජවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශ ඇසුරිනි (Record no. 148969)

000 -LEADER
fixed length control field 01247 a2200229 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field OSt
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20170629123040.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 170627b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789553071774
040 ## - CATALOGING SOURCE
Transcribing agency OUSL
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 306.874
Item number S25
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Senadeera, Silvi
9 (RLIN) 5092
110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 25621
Corporate name or jurisdiction name as entry element සේනාධීර, සිල්වි
245 ## - TITLE STATEMENT
Title දෙමවුපිය දූදරු සබඳතා වර්ධනය : බෞද්ධාගමික, දාර්ශනික, මනෝවිද්‍යාත්මක, අධ්‍යාපනික සහ සමාජවිද්‍යාත්මක ප්‍රවේශ ඇසුරිනි
246 ## - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Demawpiya dudaru sabadatha vardanaya : bauddhagamika, darshanika, manoviddayathmaka, addayapanika saha samajaviddayathmaka pravesha asurini
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Name of publisher, distributor, etc. S.Godage,
-- එස්. ගොඩගේ,
Date of publication, distribution, etc. 2017.
Place of publication, distribution, etc. Colombo 10 :
-- කොළඹ 10 :
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent පි. xi, 336 :
Other physical details රූප සටහන්, ඡායාරූප ( කළු සුදු ) ;
Dimensions සෙමි. 22
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 5156
Topical term or geographic name as entry element Parent - child relationship
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 28186
Personal name Senadeera, N. T. S. A
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 28185
Corporate name or jurisdiction name as entry element සේනාධීර, එන්. ටී. එස්. ඒ.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Source of classification or shelving scheme
Koha item type Lending Books
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Damaged status Not for loan Collection code Permanent Location Current Location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Inventory number Full call number Barcode Date last seen Copy number Cost, replacement price Price effective from Koha item type Total Checkouts Date checked out
            Anuradhapura Anuradhapura 2017-06-20 172 560.00 AN5314 306.874 S25 AN5314 2017-06-14 AN5314 700.00 2017-06-20 Lending Books    
            Kandy Regional Center Kandy Regional Center 2017-06-20 172 560.00 KA11661 306.874 S25 KA11661 2017-06-14 KA11661 700.00 2017-06-20 Lending Books    
            Mathara Regional Centre Mathara Regional Centre 2017-06-20 172 560.00 MA8174 306.874 S25 MA8174 2017-06-14 MA8174 700.00 2017-06-20 Lending Books    
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2017-05-03 172 560.00 135591 306.874 S25 135591 2017-06-14 135591 700.00 2017-06-20 Lending Books    
          General Collection OUSL- Main Library OUSL- Main Library 2017-05-03 172 560.00 135592 306.874 S25 135592 2020-03-12 135592 700.00 2017-05-03 Lending Books 1 2020-02-23

The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries