මරණ පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය: ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ පරීක්ෂණ කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ නෛතික සහ විද්‍යාත්මක පසු විපරමක්

By: Perera, U.C.P | පෙරේරා, යූ.සී.පීMaterial type: TextTextLanguage: Sin Publication details: ගාල්ල : දකුණු පළාත් ප්‍ර‍ධාන අමාත්‍යංශය , 2014Description: පිටු.xiii, 204ISBN: 9789550828012Other title: Marana parikshana kramawedayaSubject(s): Croners -- Corenery investigationDDC classification: 345.0126
Reviews from LibraryThing.com:
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Date due Barcode
Lending Books Lending Books Anuradhapura
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) AN5154 Available AN5154
Lending Books Lending Books Badulla
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) B1473 Available B1473
Lending Books Lending Books Kandy Regional Center
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) KA11322 Available KA11322
Lending Books Lending Books Kandy Regional Center
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) KA11323 Available KA11323
Lending Books Lending Books Kurunegala
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) KU2140 Available KU2140
Lending Books Lending Books Mathara Regional Centre
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) MA7944 Available MA7944
Lending Books Lending Books Mathara Regional Centre
345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) MA7945 Available MA7945
Lending Books Lending Books OUSL- Main Library

Main library online catalogue( Online Public Access Calaogue-OPAC)

Law Collection 345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) 72298 Available 72298
Lending Books Lending Books OUSL- Main Library

Main library online catalogue( Online Public Access Calaogue-OPAC)

Law Collection 345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) 72299 Available 72299
Lending Books Lending Books OUSL- Main Library

Main library online catalogue( Online Public Access Calaogue-OPAC)

Law Collection 345.0126 P26 (Browse shelf (Opens below)) 72300 Available 72300

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer


The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries