පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙවැනි වාර්තාව

Contributor(s): ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුවMaterial type: TextTextSeries: පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන මාලා: අංක 236Publication details: කොළඹ : රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව, 2013Description: පි. xiii, 356 : වගු ; සෙමි. 24Other title: Podu viyapara pilibanda karaka sabhawe devana warthawaSubject(s): Legislative - select committees -- Reports -- Parliament -- 2013 -- Sri LankaDDC classification: 328.3657
Contents:
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හත් වැනි පාර්ලිමේන්තුව ( පළමු සැසිවාරය )
Reviews from LibraryThing.com:
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Date due Barcode
Lending Books Lending Books OUSL- Main Library

Main library online catalogue( Online Public Access Calaogue-OPAC)

Statistical Reports 328.3657 S63 (Browse shelf (Opens below)) 70722 Available 70722
Browsing OUSL- Main Library shelves, Collection: Statistical Reports Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
315.493 S63 Statistical pocket book 328.3657 S63 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හත්වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ (පළමු සැසිවාරය) : පොදු ජන ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ ප්‍රථම වාර්තාව 328.3657 S63 The seventh parliament of the democratic socialist republic of Sri Lanka ( first session ) : second report : The committee on public enterprises 328.3657 S63 පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙවැනි වාර්තාව 328.3657 S63 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හත්වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ (පළමු සැසිවාරය) : පොදු ජන ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ ප්‍රථම වාර්තාව 330.015195 S63 Economic census 2013/14; final report for formal industries 330.015195 S63 Economic census 2013/14 agricultural activities sri lanka : General Report

පොදු ජන ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ඩිව් ගුණසේකර මහතා විසින් 2013 ජුලි මස 23 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ හත් වැනි පාර්ලිමේන්තුව ( පළමු සැසිවාරය )

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer


The implementation was a teamwork of The Open University Library staff members and the Koha community.
Contact +94-11-2881030 for any inquiries